TALOUSARVIOALOITE 624/2009 vp

TAA 624/2009 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen etujen myöntämiseksi viimeiselle sotaveteraanipolvelle

Eduskunnalle

Esitän, että valtion vuoden 2010 talousarvioon varataan 5 miljoonan euron määräraha niille henkilöille, jotka viime sotien aikana määrättiin valtiovallan toimesta aseelliseen palvelukseen puolustusvoimien tehtävissä. Kysymyksessä ovat 1926 ja joissakin tapauksissa vielä 1927—1928 syntyneet. Lähinnä tulevat kysymykseen ne edut, jotka on myönnetty sodan jälkeen miinanraivaukseen osallistuneille.

Kysymyksessä on ainoa ryhmä, joka on jäänyt kokonaan huomiotta. Ottaen huomioon ne tehtävät ja olosuhteet, joiden alaisina kyseiset henkilöt ovat toimineet, on vähintään oikeudenmukaista ottaa heidät huomioon tässä vaiheessa, jolloin tämä viimeinen sotaveteraanijoukko, keski-iältään vähintään 86 vuotta, elää vielä keskuudessamme. Armeijaan joutuminen tässä nuorten kehitysvaiheessa on saattanut vaikuttaa hyvinkin negatiivisesti kyseessä olevien elämään.

Erilaisia tunnuksia jaettaessa 1926 syntyneet jätettiin ulkopuolelle suuren hakijamäärän takia, lukuun ottamatta joitakin vähäisiä poikkeuksia. Asiaan on yritetty korjausta pitkään ja useita kertoja. Eduskunta ja hallitus ovat aina keksineet jonkin syyn, jonka nojalla asia on voitu ohittaa. Toinen syy on ollut vanhempien sotaveteraanipolvien kovin kielteinen asenne puolustaessaan omia etujaan. Tämä este alkaa olla ohi, ja tilalle on astumassa viimeinen veteraanipolvi, arviolta 4 000—5 000 henkeä. Alun pitäen heitä oli 25 000—30 000.

Kyseisistä veteraaneista monet elävät puutteellisissa oloissa. Siksi pienikin tuki on tarpeen. Kysymystä ei saa katsoa "köyhänavuksi", vaan tunnustuksena ja oikeudenmukaisuuden osoituksena viimeiselle veteraaniryhmälle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.50 budjettiperusteisena lisäyksenä 5 000 000 euroa vuonna 1926 syntyneelle viimeiselle sotaveteraanipolvelle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuija Nurmi /kok

​​​​