TALOUSARVIOALOITE 627/2009 vp

TAA 627/2009 vp - Mikaela Nylander /r 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ammatillisen peruskoulutuksen lisäämiseen

Eduskunnalle

Ammatillisen peruskoulutuksen suosio on kasvanut voimakkaasti nuorten keskuudessa.

Lisäksi ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä tulee muuttovoiton johdosta tulevina vuosina kasvamaan. Siitä huolimatta että aloituspaikkoja on viime vuosina lisätty, niitä ei riitä kaikille halukkaille, vaan noin 5 % hakijoista jää vaille koulutuspaikkaa. Heikko työllisyystilanne lisää aikaisempina vuosina peruskoulunsa päättäneiden ja työttömäksi jääneiden hakeutumista ammatilliseen koulutukseen. Vailla ammatillista tutkintoa olevan aikuisväestön osuus on poikkeuksellisen suuri, joten kysynnän kasvu kohdistuu nuorisoikäluokan paikkojen ohella myös aikuiskoulutuspaikkoihin.

Edellä todettu ja ruotsinkielisen koulutuksen tarjonnan riittävyyden tavoite tulee ottaa huomioon kohdennettaessa valtion talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista opiskelijamäärän lisäystä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan koulutuksen järjestäjille vuodelle 2010.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.20.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahalla lisätään Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen määrää.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikaela Nylander /r

​​​​