TALOUSARVIOALOITE 628/2009 vp

TAA 628/2009 vp - Mikaela Nylander /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen ammattiopettajakoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen Åbo Akademissä

Eduskunnalle

Maassamme vallitsee huutava pula kelpoisuusehdot täyttävistä ammattiopettajista. Ruotsinkielisellä puolella vuonna 2008 ainoastaan 56,7 % ammattiopettajista täytti kelpoisuusehdot. Vuonna 2010 voimaan tulevan uuden yliopistolain myötä yliopistoista tulee joko julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiöitä. Tästä aiheutuu monia muutoksia yliopistojen hallintoon, ja mm. sisäinen resurssien jako muuttuu.

Åbo Akademin tehtävänä on mm. kouluttaa ruotsinkielisiä ammatti- ja aineenopettajia. Viime vuosina Åbo Akademin kasvatustieteellisen tiedekunnan puolelta on pyritty vastaamaan ammatillisen koulutuksen kelpoisuusehdot täyttävien opettajien tarpeeseen järjestämällä pätevyyden tuottavia ns. DAKO-koulutuksia, jotka on suureksi osaksi rahoitettu ulkoisilla varoilla. Tulokselliset mutta resursseja vaatineet DAKO-koulutukset loppuvat vuoden 2010 aikana. Vakinaisen ammatillisen koulutuksen rakennetta, sisältöä ja toteuttamista on osittain uudistettu aiemmista DAKO-koulutuksista saatujen kokemusten perusteella. Tavoitteena on tulevaisuudessa pystyä toteuttamaan tämä pätevöitymiskoulutus yhä enemmän virtuaalisina monimuoto-opintoina.

Vuodesta 2009 lähtien koulutukseen valittujen määrä on lisääntynyt 20 opiskelijasta 35 opiskelijaan (eli jopa 75 %). Käytettävissä olevien ennusteiden mukaan tämä määrä riittänee pitkällä tähtäyksellä kentällä oleviin tarpeisiin. Elokuussa 2009 ensimmäinen laajennettu ryhmä aloitti opintonsa. Puolet opiskelijoista tulee Pohjanmaalta ja puolet Uudeltamaalta ja Turunmaalta. Tulevan ammattiopettajakoulutuksen suunnittelun ja pitkän tähtäyksen toteuttamisen jatkamiseksi kasvatustieteellinen tiedekunta tarvitsee lisäresursseja ammattiopettajakoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen opiskelijavalinnan lisäämiseksi vuonna 2010.

Resursseja tarvitaan myös aikuispedagogiikan perusopintojen virtualisoinnin toteuttamiseen. Ammattiopettajaopiskelijoiden harjoittelujaksojen ohjaus on erittäin vaativa ja resursseja vaativa vaihe. Kestävän ohjauksen toteuttamiseksi eri puolilla Suomen ruotsinkielisiä alueita tarvitaan henkilöitä, jotka hallitsevat ohjausteoriat, harjoitusjaksojen hallinnon sekä sähköisten opetusalustojen käytön. Ammattiopettajakoulutukseen sisältyvän kahden käytännön jakson ohjaajina toimivien opettajien opinto-ohjaajakoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan resursseja.

Lisäresursseja tarvitaan yhteensä 177 000 euroa ammattiopettajakoulutuksen toteuttamiseen ja suunnitteluun Åbo Akademin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Vaasassa vuonna 2010.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.20 lisäyksenä 177 000 euroa ammattiopettajakoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen Åbo Akademin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Vaasassa vuonna 2010.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikaela Nylander /r
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Mats Nylund /r
  • Håkan Nordman /r
  • Anna-Maja Henriksson /r

​​​​