TALOUSARVIOALOITE 629/2009 vp

TAA 629/2009 vp - Mikaela Nylander /r 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen

Eduskunnalle

Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella on noin 100 000 asukasta järjestetyn vesihuollon ulkopuolella. Asukastiheys ja rakentamispaine ovat suuria Uudenmaan maaseudulla etenkin työssäkäyntietäisyydellä suurimmista kaupungeita. Itämeren suojelu ja maaseudun vaikeiden vesihuolto-ongelmien ratkaiseminen vesihuoltolainsäädännön edellyttämällä tavalla v. 2013 loppuun mennessä edellyttävät valtion osallistumista hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella on haja-asutuksen vesihuoltotoimenpiteiden investointitarpeeksi arvioitu noin 41 milj. euroa vuodessa. Alueen luonto-olosuhteista ja runsaasta kyläasutuksesta johtuen maaseudun vesihuolto-ongelmat ovat poikkeuksellisen suuria. Monin paikoin pohjaveden fluoridi- ja radonpitoisuudet ylittävät juomavedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset, eikä EU:n tukia ole juurikaan tällä alueella käytettävissä. Uudenmaan ympäristökeskuksella oli v. 2009 käytettävissä 2,2 milj. euroa vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen, josta 990 000 euroa vesihuollon tukemiseen. Tarve olisi keskimäärin 10 milj. euroa vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 8 800 000 euroa Uudenmaan ympäristökeskuksen alueen yhdyskuntien vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikaela Nylander /r

​​​​