TALOUSARVIOALOITE 630/2009 vp

TAA 630/2009 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen 4H-toiminnan turvaamiseen

Eduskunnalle

Pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelmassa vahvistetaan hallituksen tavoitteena olevan maaseudun asuttuna ja elävänä säilyminen. "Maaseudun elinvoimaisuuden ja palveluiden turvaamisessa tarvitaan myös nuoria. Hallitus tukee maaseudun nuorten yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien edistämistä."

Suomen 4H on valtakunnallinen järjestö, jonka kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Ruotsinkielisillä alueilla toimii myös vastaava yhdistys Finlands svenska 4H. 4H-yhdistysten tavoitteet ja toiminta ovat täysin sopusoinnussa nykyisen hallitusohjelman kirjausten kanssa, mitä on valtiovallan taholta pidettävä vahvana tukena. Keskeistä 4H-toiminnassa on lasten ja nuorten tasapainoisen kehityksen ja yrittäjyyden tukeminen sekä lasten ja nuorten kannustaminen ottamaan vastuuta ympäristöstään. 4H-toiminnan kautta nuoret saavat tietoa yrittäjyydestä ja toiminnasta maa- ja metsätalouden, puutarhatalouden sekä monipuolisten maaseutuelinkeinojen toimialoilla sekä ympäristön- ja luonnonsuojelusta. 4H-toiminta tarjoaa myös nuorille mahdollisuuden yhteistyöhön ja kansainväliseen toimintaan.

Suomen 4H-toiminnassa on noin 71 000 nuorisojäsentä ja 11 000 aikuisjäsentä, ja Finlands svenska 4H-järjestöllä noin 4 300 jäsentä. Valtakunnallisesti 4H-toiminnan piirissä on noin 3 000 kylää myös haja-asutusalueella, ja se vetää eri-ikäisiä nuoria mukaan toimintaan. Maaseudulla kolmannen sektorin järjestöillä kuten 4H-järjestöllä on hyvin tärkeä tehtävä erilaisten ihmisten mukaan saamisessa ja aktivoimisessa.

Valtion vuoden 2009 talousarvioon verrattuna valtionavun määrärahat 4H-toimintaan ovat vuoden 2010 talousarvioesityksessä vähentyneet 280 000 euroa. Tätä ei valtiovallan puolelta voida pitää hyvänä tunnustuksena sellaiselle toiminnalle, jota hallitus itse haluaa edistää nykyisen hallitusohjelman mukaisesti. Lisäksi on otettava huomioon yhteiskunnan muu kustannuskehitys 4H-toiminnan kehittämiseksi. Jotta hallitus voisi saavuttaa maaseudun elinvoimaisuudelle asettamansa tavoitteet, tulee yrittäjyyden edistämisen ja työelämävalmiuksien kehittämisen maaseudun nuorten parissa näkyä myös vahvasti valtion vuoden 2010 talousarviossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.10.55 lisäyksenä 700 000 euroa 4H-toiminnan turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mats Nylund /r
  • Thomas Blomqvist /r
  • Mikaela Nylander /r
  • Håkan Nordman /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Christina Gestrin /r

​​​​