TALOUSARVIOALOITE 632/2009 vp

TAA 632/2009 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kasvihuone-elinkeinon kehittämiseen

Eduskunnalle

Puutarhatalous ja kasvihuonetuotanto ovat tärkeä osa elinkeinoelämää Suomen ruotsinkielisillä seuduilla. Erityisesti Etelä-Pohjanmaalla kasvihuone-elinkeinon kehittäminen on mitä tärkeintä niin elinkeinonharjoittajille kuin niille kunnillekin, joissa elinkeinosta saatavat tulot ovat osaltaan myötävaikuttamassa yhteiskunnan peruspalvelujen ylläpitoon.

Jotta kasvihuone-elinkeino voisi jatkossakin muodostaa nykyisen kaltaisen taloudellisen perustan suurelle osalle Etelä-Pohjanmaata, tarvitaan aktiivista panostusta erimuotoiseen kokeilutoimintaan, tutkimukseen ja erityisosaamiseen, jotka olisivat nopeasti sovellettavissa ja siirrettävissä viljelijöille. Martens Trädgårdsstiftelse -niminen säätiö Närpiössä harjoittaa kokeilutoimintaa ja tutkimusta yhteistyössä Maatalouden tutkimuskeskuksen kanssa, mutta sen voimavarat ovat riittämättömät. Elinkeinon kehittymisen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa tarvitaan edelleen lisääntyvää panostusta kokeilutoimintaan, tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen.

Säätiön toiminta-alueella on lisäksi koulutusperinteitä, jotka ovat pitkäaikaisen kurssitoiminnan myötä antaneet viljelijöille ne perustiedot, joilla elinkeino on viety sen nykyiselle korkean osaamisen tasolle. Kasvihuone-elinkeino on pitkälle kehittynyt ja erikoistunut toimiala, joka vaatii vahvaa ammatillista osaamista elinkeinonharjoittajilta. Pääomavaltainen elinkeino vaatii jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehittelyä pysyäkseen myös jatkossa samalla korkean osaamisen tasolla ja mukana kehityksessä ja kansainvälisessä kilpailussa. Tämän vuoksi Martens Trädgårdsstiftelse -nimisestä säätiöstä olisi kehitettävä osaamiskeskus, joka keskittyy laatuun kasvihuone-elinkeinon piirissä, mistä on hyötyä koko maalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.20.46 lisäyksenä 150 000 euroa Martens Trädgårdsstiftelse -nimisen säätiön kokeilu- ja tutkimustoimintaan ja 1 500 000 euroa valaistun tutkimuskasvihuoneen rakentamiseen Närpiössä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mats Nylund /r
  • Thomas Blomqvist /r
  • Håkan Nordman /r
  • Ulla-Maj Wideroos /r

​​​​