TALOUSARVIOALOITE 636/2009 vp

TAA 636/2009 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen maantien 7390 sekä yhdystien 17903 peruskorjaukseen Vaasan tiepiirissä

Eduskunnalle

Tiemäärärahojen viime vuosien jälkeenjääneisyyden vuoksi kaikissa kunnissa lienee teitä, jotka ovat kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa. Maaseudun asukkailla on myös oikeus siedettävässä kunnossa oleviin teihin kaikkina vuodenaikoina. Toimivat tieyhteydet ovat yksinkertaisesti maaseudulla asumisen perusedellytys.

Lassfolkin ja Markbyn välinen maantie 7390 sekä Finnabban ja Jokihaudan välinen yhdystie 17903 tarvitsevat molemmat kiireellistä peruskorjausta teiden tason kohentamiseksi. Teiden kantavuutta on parannettava ja ne on päällystettävä öljysoralla, jotta paikkakuntalaiset pystyvät hoitamaan asioitaan sekä kulkemaan töihin ja kouluun sekä käyttämään muita palveluja. Koska tiet ovat yhdysside ja niitä käytetään päivittäin, ne muodostavat paikkakuntalaisten kannalta tärkeän kokonaisuuden.Maantien 7390 ja yhdystien 17903 perusparannus ja tason kohentaminen asetetaan tärkeysjärjestyksessä korkealle Pedersören kunnan kunnossapito- ja erikoistöiden luettelossa. Nykyisen hallitusohjelman mukaan hallitus kiinnittää huomiota mm. perusväylänpidon rahoituksen jälkeenjääneisyyteen ja alemmanasteisen tieverkon yleiskuntoon ja ylläpitoon. Myös tieverkon rahoituksen tulee olla asetetun tavoitteen mukainen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 495 000 euroa maantien 7390 ja 350 000 euroa yhdystien 17903 peruskorjaukseen Vaasan tiepiirissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mats Nylund /r
  • Anna-Maja Henriksson /r

​​​​