TALOUSARVIOALOITE 638/2009 vp

TAA 638/2009 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen Pännäisten risteysaseman laajentamiseen sekä Pännäisten ja Alholman rataosuuden sähköistämiseen

Eduskunnalle

Alholma on merkittävin teollisuusalue Pietarsaaren seudulla, ja se palvelee elinkeinoelämää niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Alholmassa sijaitsevat teollisuuslaitokset työllistävät yhteensä yli 2 000 henkilöä metsä-, vene-, rahti- ja energia-alalla. Muun muassa UPM:n Wisapaperin paperitehdas, Ahlholmens Kraft ja Pietarsaaren satama toimivat alueella. Sataman ja teollisuuden rautatieliikenteen kokonaismäärä on 850 000 tonnia vuodessa. Arvioitu kasvu vuoteen 2010 mennessä on 300 000 tonnia vuodessa. Alholman teollisuusalue Pietarsaaren sataman kanssa on merkittävä alueellisen ja valtakunnallisen kaupan kannalta, ja alueen kehitys onkin näin ollen turvattava.

Nykyisin lähes kaikki rautatierahti Alholman teollisuusalueelle ja sieltä hoidetaan Kokkolan kautta sen vuoksi, että Pännäisistä etelään puuttuu kolmoisraide. Pännäisistä Alholmaan johtava raide ei mahdollista tällä hetkellä tehokasta rahdin kuljettamista etelästä, mikä on myös johtanut Pännäisten ja Kokkolan välisen rataosuuden kohtuuttoman suureen kuormitukseen.Pietarsaaren satamaväylän parantaminen on askel oikeaan suuntaan Pietarsaaren sataman ja koko Alholman teollisuusalueen kehittämisessä. Pännäisistä pitää rakentaa kolmoisraide mahdollisimman pian, niin että etelästä tuleva rautatierahti voidaan kuljettaa suoraan Alholmaan. Pännäisten radan laajentaminen sekä Pännäisten ja Alholman välisen rataosuuden sähköistäminen tulee toteuttaa parhaillaan käynnissä olevan Seinäjoen ja Oulun välisen rataosuuden tason parantamisen yhteydessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 500 000 euroa kolmoisraiteen rakentamiseksi Pännäisten risteysasemalle ja Pännäisten ja Alholman välisen rataosuuden sähköistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mats Nylund /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Esko Ahonen /kesk

​​​​