TALOUSARVIOALOITE 639/2009 vp

TAA 639/2009 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen liikenneturvallisuuden parantamiseen kantatiellä 63 Evijärven ja Kaustisen välillä Vaasan tiepiirissä

Eduskunnalle

Kantatie 63 Kauhavan ja Ylivieskan välillä Vaasan tiepiirissä on parannettu kantatien tasolle lukuun ottamatta Evijärven ja Kaustisen välistä osuutta, jolla turvallisuus on edelleen puutteellinen. Osuuden liikennemäärä on enimmillään 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja liikenne on kasvanut paljon tien muiden osien parantamisen vuoksi. Vuodeksi 2020 arvioitu liikennemäärä tieosuudella saavutettiin jo vuonna 2005 osoittaen liikennemäärän voimakkaan kasvun.

Tieosuudella Evijärvi—Kaustinen on puutteita niin tien kaltevuuden kuin tasonkin osalta kantavuuden ollessa samanaikaisesti heikko tien kapeuden vuoksi. Kymmenen viime vuoden aikana lisäksi tiellä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien määrä on kasvanut 70 %. Tie kulkee monien kylien läpi, ja tiellä on paljon yksityisteiden liittymiä. Kylien läpi kulkeva liikenne yhdessä liikennemäärän kasvun kanssa aiheuttaa vaaraa erityisesti kevyelle liikenteelle. Tien turvallisuudessa olevat puutteet ovat johtaneet nopeuksien alentamiseen (60—80 km/h). Liikenteen melu häiritsee lisäksi tienvarressa olevien kylien asutusta.

Vaasan tiepiirin hankesuunnitelman mukaan toimenpiteinä ovat tien leventäminen ja tien rakenteen parantaminen. Myös tielinjausta muutetaan, jotta vältettäisiin kylien läpikulkuliikenne, pahimmat mutkat oikaistaan ja kantateiden 68 ja 63 risteykseen rakennetaan liikenneympyrä. Hankkeeseen sisältyy 2,3 kilometrin pituinen kevyen liikenteen väylä ja alikulkutunneli, jotta kevyen liikenteen turvallisuutta alueella voitaisiin parantaa.

Kaikki kolme tieosuuden vaikutuspiirissä olevaa maakuntaliittoa ovat yhtyneet ehdotukseen ja kannattavat toteuttamista tiepiirin selvitysten ja ehdotusten mukaisesti liikenneturvallisuuden parantamiseksi, kantatien merkityksen ja tason vahvistamiseksi sekä elinkeinoelämän kuljetusten täsmällisyyden edistämiseksi. Liikenteen joustavuutta parantaa lisäksi se, että nopeus voidaan pitää pääosin tasolla 100 km/h.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa liikenneturvallisuuden parantamiseen kantatiellä 63 Evijärven ja Kaustisen välillä Vaasan tiepiirissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mats Nylund /r
  • Esko Ahonen /kesk
  • Anna-Maja Henriksson /r

​​​​