TALOUSARVIOALOITE 640/2009 vp

TAA 640/2009 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen hyljetietokeskuksen perustamiseen Pohjanmaalle

Eduskunnalle

Maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2007 hyväksymässä hyljekantojen hoitosuunnitelmassa tunnistetaan selkeästi tarve hyljetietokeskuksen perustamiseen. Toistaiseksi suhtautuminen hylkeisiin on ollut arvoväritteistä, ja voidaan jopa puhua esim. kalastuselinkeinon ja kasvavien hyljekantojen välisestä konfliktista. Neutraalin tiedon tarve on suuri, jotta eri ammatti- ja eturyhmät voisivat kohdata.

Hyljekantojen hoitosuunnitelmassa mainitaan, että hyljetietokeskus voisi toimia paikallisena, kansallisena ja kansainvälisenä tiedotus- ja valistusyksikkönä sekä neutraalina tiedonvälittäjänä ja erilaisten hylkeisiin liittyvien näkemysten kohtaamispaikkana. Konkreettisemmin hyljetietokeskus voisi jakaa tietoa hylkeen asemasta ekosysteemissä sekä sen vaikutuksesta ihmisen toimintaan. Hyljetietokeskus voisi myös toimia foorumina hylkeitä koskevan tiedon konkretisoimisessa, popularisoimisessa ja levittämisessä, lisätä yhteistyötä eri yhdistysten, järjestöjen ja viranomaisten välillä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hyljekysymys ei koske pelkästään Suomea vaan myös naapurimaitamme ja arktisia alueita, minkä vuoksi Suomella on siis kansainvälinen tiedottamisvastuu. Hyljetietokeskus voisikin kehittyä kansallisesta foorumista pohjoismaiseksi ja kansainväliseksi foorumiksi.

Hyljetietokeskuksen sijoittamisessa luonnollinen paikka olisi Pohjanmaa ja kehitteillä oleva Meren talo Mustasaaren kunnassa. Kiinteistöyhtiö Meren talo perustettiin elokuussa 2008. Metsähallitus on jo ennestään mukana Meren talo -hankkeessa, joka tulee olemaan merkittävä Merenkurkun maailmanluonnonperintöön liittyen ja sille voitaisiin antaa tehtäväksi hyljetietokeskuksen perustaminen Meren talon yhteyteen. Tämä tarjoaisi myös synergiaetuja tilojen käytön, investointien ja henkilöstötarpeiden osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.01.65 lisäyksenä 800 000 euroa hyljetietokeskuksen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen Meren talossa Mustasaaressa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mats Nylund /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Håkan Nordman /r
  • Ulla-Maj Wideroos /r

​​​​