TALOUSARVIOALOITE  641/2009 vp

TAA 641/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Keuruun varuskunnan toimintojen kehittämiseen

Eduskunnalle

Keuruun varuskunta on valtakunnallinen pioneeri- ja suojelualan osaamiskeskus. Nykyisellään Keuruun varuskunta käsittää Pioneerirykmentin Keurusselän kasarmialueella ja Puolustusvoimien Räjähdelaitokseen kuuluvan Keuruun varikon Kalettoman kasarmialueella, joka aiemmin tunnettiin Keuruun Pioneerivarikon ja sitä ennen Pioneerivarikon nimellä. Pioneerirykmentti antaa perinteistä pioneeriaselajin koulutusta maa-, meri- ja ilmavoimien käyttöön, räjähteiden raivaamisen erikoiskoulutusta ja erityisen merkittävästi suojelualan valtakunnallista koulutusta kaikissa muodoissaan, joita ovat myös biologisen ja kemiallisen sodankäynnin suojelutoimet sekä ydinsodan aiheuttamien laskeutumien ja radioaktiivisten aineiden suojelutoimet. Erityisesti suojelualan merkitys on nykyisenä aikana voimakkaasti korostumassa. Virukset ja bakteerit esimerkiksi voivat olla yhä merkittävämpi yhteiskunnan ja sen elintärkeiden toimintojen uhka sekä rauhan että sodan aikana.

Juuri nyt olisi voimakas suojelualan koulutuksen, tutkimuksen ja toiminnallisten fasiliteettien kehittämisen ja rakentamisen aika. Tähän Keuruun varuskunta kokonaisuudessaan antaa mitä parhaimmat kehittämisen puitteet, jossa synergiaedut varusmiehiä ja henkilökuntaa kouluttavan Pioneerirykmentin ja Keuruun varikon kanssa olisivat sekä käytettävissä että kehitettävissä aina pohjoismaista tai jopa kansainvälistä suojelualan ja myös räjähteiden raivaamisen osaamista ja koulutuskeskusta varten.

Lisäksi Keuruun kaupungilla on omistuksessaan maata ja kiinteistöjä valtion omistamien kohteiden lisäksi tarkoitusta varten. Kalettoman kasarmialueella olisi käytettävissä valtion omistama vajaakäytössä oleva esikuntarakennus ja valtion omistamaa hyvää tonttimaata ja kasarmialueen kiinteässä läheisyydessä Keuruun kaupungin omistama entinen Kalettoman koulu. Haapamäen taajamassa Keuruun kaupungissa perinteistään tunnetulla risteysasemapaikkakunnalla on myös sekä vapaata että vapautuvaa rakennuskapasiteettia edellä mainittuja toimintoja varten. Keuruun sijainti valtatien, kantatien ja rautateiden solmukohdassa Keski-Suomessa olisi erinomainen kaikkine fasiliteetteineen laajempiakin pioneerialan toimintoja ja suojelualan myös pohjoismaisia ja kansainvälisiä toimintoja varten.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  27.10.01 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Keuruun varuskunnan kehittämiseksi pioneeri- ja suojelusalan pohjoismaiseksi ja kansainväliseksi osaamiskeskukseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​