TALOUSARVIOALOITE  642/2009 vp

TAA 642/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Haapamäen avolaitosvankilan suunnitteluun ja rakennustöiden aloittamiseen

Eduskunnalle

Haapamäki on Keuruun kaupungin toinen taajama. Sen asukasluku on noin 2 000. Haapamäki on menettänyt valtion harjoittaman liikennepolitiikan seurauksena yli 600 työpaikkaa. Valtion toimenpiteinä korvaaviksi työpaikoiksi Haapamäelle luvattiin Keski-Suomen aluetta palveleva avovankila. Hanke tuli vireille 1970-luvulla. Valtion ja Keuruun kunnan yhteistyönä laitokselle hankittiin tarvittavat maa-alueet ja rakennettiin kunnallistekniikka. Vankeinhoitolaitoksen toimesta laadittiin Haapamäen avovankilalle toimintasuunnitelma ja rakennussuunnitelmat. Suunnitelmat laadittiin toteuttamisvalmiiksi. Valtion talousarviomäärärahoja hankkeeseen on käytetty noin 4 000 000 markkaa. Hankkeen toteuttaminen on kuitenkin siirtynyt.

Vankilat ovat tällä hetkellä Suomessa täynnä ja ylikuormitettuja. Vankien ja henkilöstön turvallisuus on vaarantunut viime aikoina. Vankeinhoidollisista syistä on varsin perusteltua lisätä vankipaikkoja. Rikollisjoukkojen jäsenten eristäminen toisistaan estäisi vankiloiden toimintaa rikollisten kouluttamisen paikkoina. Tämä rikollisten eristäminen ei voi toteutua suurvankiloissa. Siksi juuri nyt on erittäin oikea aika toteuttaa vankeinhoitolaitoksen rakentaminen Haapamäelle uudistunein suunnitelmin tämän hetken vankeinhoidollisten tarpeiden mukaisesti.

Juuri nyt toteutettuna Haapamäen vankeinhoitolaitos tulisi pelastamaan valtion toimin kuihdutettua Haapamäen yhdyskuntaa. Jos juuri nyt valtio kohdentaisi Haapamäelle vankeinhoitolaitoksen perustamisen, se auttaisi myös Keuruun kaupunkia yhdyskunnan kehittämisessä. Haapamäellä on "Uusi Nousu" -hanke, jonka tavoite on kaksinkertaistaa taajaman väkiluku vuoteen 2015 mennessä.

Haapamäen vankeinhoitolaitoksen toteuttaminen tulee sekä vankeinhoidollisista että alue- ja yhdyskuntapoliittisista syistä vihdoinkin aloittaa tulevan vuoden budjetin avulla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  28.20.88 perusteluihin maininnan, että Haapamäen avolaitosvankilan olemassa olevat suunnitelmat päivitetään nykyisiä tavoitteita vastaaviksi ja että rakennustyöt aloitetaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​