TALOUSARVIOALOITE  644/2009 vp

TAA 644/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen etä- ja aikuislukiotoiminnan sekä elokuvaopetuksen järjestämiseen Haapamäen yhteiskoulussa

Eduskunnalle

Haapamäen yhteiskoulun kehittämiseksi on aloitettu audiovisuaalisen opetuksen antaminen, ja vireillä on ollut suunnitelmia ylimaakunnallisesta aikuislukio- ja etälukiotoiminnasta, joka palvelisi myös naapurikuntia ylimaakunnallisesti.

Haapamäen yhteiskoululla on runsaasti koulutiloja 1960-luvulla valmistuneessa koulurakennuksessa, joka on suunniteltu noin 500 oppilaalle. Tällä hetkellä tilat ovat vajaakäytössä. Allekirjoittanut on tehnyt Keuruun kaupunginvaltuuston kokouksessa heinäkuussa 2001 aloitteen Haapamäen lukion muuttamiseksi elokuvalukioksi.

Tämä aloite on saanut runsaasti kiinnostusta osakseen elokuvaväeltä. Muun muassa koulun entinen oppilas, elokuvaohjaaja Matti Kassila, on käynnistänyt toimia asian kehittelemiseksi. Koulun osalta tarvitaan välineistöä, opettajia ja tarvikkeita. Tiukan kuntatalouden aikana Keuruun kaupunki on edellyttänyt valtion rahoitusta erikoislukiotoimintaan, jotta elokuvalukiohanketta olisi voitu edistää ja sen toimintaa jatkaa. Ilman valtion erityistoimia ei ole mahdollisuuksia palauttaa Haapamäen yhteiskoulun lukiota audiovisuaalisen viestinnän, mediakasvatuksen ja elokuvan opetusta antavaksi. Keuruun kaupungin taloudelliset voimavarat eivät riitä tähän. Kuitenkin Haapamäen yhteiskoulun lukiossa ovat olleet valmiina suunnitelmat täysimittaisen lukion elokuvaopetuksen järjestämisestä ja opetus oli jo aloitettu mm. kesäkurssitoiminnalla. Samoin oli suunnitelmallisesti toteutettu verkostoituminen Vantaan Tikkurilan lukion ja Sodankylän yläasteen ja lukion elokuvaopetuksen kanssa. Edelleen Haapamäelle suunniteltu elokuvaopetus oli verkostoitunut lukuisten alueellisten ja ylimaakunnallisten yhteistyötahojen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Haapamäellä on myös elokuvien teon perinnettä, ja vanha risteysaseman rautatiekulttuurin miljöö luonnonkauniilla maaseudulla tarjoaa hyvät ja tunnustetut puitteet elokuvaopetukselle. Keuruun kaupungin omistamassa Haapamäen Höyryveturipuistossa ovat tallella Suomen uljaat höyryveturit, joita on yli 40 kappaletta. Haapamäen sijainti keskellä Suomea hyvien juna-, linja-autoliikenne- ja tieyhteyksien varrella on mahdollisuus, joka tulisi hyödyntää juuri aloitteen mukaisissa elokuvalukion opetuksen järjestelyissä Haapamäen lukiossa.

Elokuvalukio voisi ottaa vastaan muilta paikkakunnilta tulevia oppilaita välittömästi. Keuruun kaupungin ja seurakunnan yhteisesti omistamissa rivitaloissa on opiskelijoille sopivia huoneistoja tarjolla. Asuntojen valvonta voidaan järjestää paikallisin voimin. Mikäli näihin kustannuksiin voitaisiin osoittaa valtion rahoitusta, se edesauttaisi hankkeen toteutusta.

Perusteena valtion panostuksille Haapamäen yhteiskoulun toimintojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi aloitteessa kuvatulla tavalla voidaan esittää se tosiasia, että valtion toimien seurauksena on Haapamäen yhdyskunta eri vuosikymmenien aikana menettänyt yli 700 työpaikkaa VR:n eri toimintojen saneerauksien vuoksi. Tämä on ollut hyvin kohtalokasta noin 3 000 asukkaan yhdyskunnalle. Valtion toimin ei ole toistaiseksi tehty mitään Haapamäen yhdyskunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi, joten nyt olisi aika ja erinomainen mahdollisuus tähän osoittamalla keinot ja rahoitus Haapamäen yhteiskoulun lukion elokuvaopetuksen järjestämiseksi.

Tähän Haapamäki tarjoaa myös sijainniltaan ylimaakunnalliset ja valtakunnallisetkin mahdollisuudet. Haapamäen yhteiskoulun perinteet yksityisoppikouluna, valtion yhteislyseona ja nyt Keuruun kaupungin omistamana oppilaitoksena tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet tulevaisuuteen, jos valtion toimesta halutaan luoda tarvittavat edellytykset.

Keuruun kaupungin Haapamäen yhteiskoulussa on erinomaiset työtilat ja pätevä opettajakunta. Koulu sijaitsee kolmen maakunnan solmukohdassa läntisessä Keski-Suomessa, ja normaalitoiminnoissaan se on yhteydessä Pirkanmaalle, koska osa lukion oppilaista perinteisesti on ollut Vilppulan kunnasta.

Pirkanmaata edustavat kuntanaapureina myös Mänttä ja Virrat sekä kohtuullisella etäisyydellä aikuisopiskelua ajatellen myös Ruovesi ja Kuru. Kuntanaapurina pohjoisessa Etelä-Pohjanmaalta on Ähtäri, ja aikuisopiskelun kannalta kohtuullisella etäisyydellä ovat saavutettavissa myös Alavus, Töysä, Lehtimäki ja Soini. Keski-Suomessa aikuislukio-opiskelu palvelisi omaa kuntaa, Keuruun kaupunkia, ja Multiaa.

Kyseisellä maakuntien solmualueella Haapamäen yhteiskoulun lukio voisi tarjota erinomaisen hyvät aikuislukion käyntimahdollisuudet sekä myös mahdollisuudet etälukiotoimintaan. Tällä hetkellä näistä on puutetta. Haapamäki soveltuisi sijainniltaan aikuis- ja etälukiotoimintaan erityisen hyvin kolmen maakunnan solmukohdassa, ja maantieyhteydet sekä rautatieyhteydet ovat hyvät. Vajaan tunnin automatkalla myös suhteellisen laajat alueet kolmesta maakunnasta saavutettaisiin kätevästi. Aikuislukio on toiminut Haapamäellä kolme vuotta.

Potentiaalisia aikuisia lukion oppimäärän suorittamiseen varmasti löytyisi edelleen, jos opiskelumahdollisuudet tähän olisivat olemassa ja tästä riittävästi tiedotettaisiin. Keuruun varuskunta ja sen henkilökunta puolisoineen sekä Ison Kirjan oppilaitos Keuruulla antaisivat monia mahdollisuuksia. Haapamäen yhteiskoulussa on pitkään ollut pätevien opettajien ohjauksessa erikoistunutta ympäristökasvatusta, jota tultaisiin edelleen jatkamaan, jos koulun olemassaolo voitaisiin turvata. Ympäristöopetuksestaan koulu on tullut tunnetuksi laajalti, ja olisi suuri menetys, jos tämä opetus lopetettaisiin. Keuruun kaupungin mahdollisuudet ylläpitää Haapamäen yhteiskoulun lukiota ilman valtion erityisrahoitusta puuttuvat. Siksi valtion erillisrahoitus on välttämätöntä Haapamäen yhteiskoulun ja sen lukio-opetuksen kehittämiselle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  29.01.51 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää aikuis- ja elokuvatoiminnan sekä elokuvaopetuksen järjestämiseen Haapamäen yhteiskoulussa ja sen lukiotoiminnassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​