TALOUSARVIOALOITE  645/2009 vp

TAA 645/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kesäyliopistotoiminnan aloittamiseen Keurusseudulla

Eduskunnalle

Kesäyliopisto on avoimen yliopiston kaltaisena opiskelijoilleen tarkoituksenmukainen vaihtoehto opintojen aloittamiseen, täydentämiseen tai harrastusluonteiseen opiskeluun. Nuoret voivat saada hyödyllistä ensikosketusta yliopisto- ja korkeakouluopintoihin sekä opintosuorituksia kesäyliopiston kautta. Monet muut voivat täydentää kesäyliopiston kautta opintojaan sekä osaamistaan tai taitojaan iästä riippumatta. Opiskelu myös kesäyliopistossa tarjoaa mielenkiintoista viriketoimintaa oppiaineista riippuen.

Keuruulla on hyvät mahdollisuudet muodostua kesäyliopisto-opiskelun paikkakunnaksi yhteistyössä esim. Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Seinäjoen kesäyliopiston kanssa. Tarkoituksen mukaisia opiskelutiloja on mm. sekä Keuruun koulukeskuksessa että Haapamäen yhteiskoulussa varsin runsaasti ja Haapamäen yhteiskoulun vanhassa koulurakennuksessa. Viime mainittuun on jo alustavasti suunnitteilla taideopetusta ja -näyttelyitä kesäkaudelle 2010.

Opiskeltavia oppiaineita tulisi kartoittaa paikallisen tarpeen mukaan mm. tiedustellen asiaa opiskelevilta tai opintoja aloittavilta nuorilta. Keurusseudulla olisi myös valmius ottaa runsaastikin vastaan opiskelijoita myös muualta, Esim. Haapamäen yhteiskoululle olisi helpostikin luotavissa retkeilymajatasoista majoitusta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  29.30.30 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää kesäyliopistotoiminnan aloittamiseen Keurusseudulla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​