TALOUSARVIOALOITE  646/2009 vp

TAA 646/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Haapamäen Uusi Nousu -projektille

Eduskunnalle

Keuruun kaupungin Haapamäen taajama on menettänyt yli 700 valtion eri sektoreiden työpaikkaa kuluneiden vuosikymmenten aikana. Nämä ovat tapahtuneet pääosin rautateiden sektorilla, mutta myös mm. poliisitoimessa on merkittävä menetys Haapamäen liikkuvan poliisin tukikohdan lopettamisen myötä. Haapamäen taajaman nostamiseksi uuteen menestykseen ja asukasmäärän kaksinkertaistamiseksi nykyisestä noin 2 000:sta 4 000:een asukkaaseen on käynnistetty Haapamäen Uusi Nousu -projekti. Tähän osallistuvat Haapamäen yrittäjät, Keuruun kaupunki ja sen omistama elinkeinoyhtiö Keulink.

Projektille palkataan aloitusvaiheessa kaksi henkilöä, ja he laajentavat edelleen toimintaa ja yhteistyötä elinkeinoelämän, matkailun, asuntoalueiden rakentamisen, kulttuurin, koulutuksen ym. sektoreilla. Kyse on kymmenen vuotta kestävästä projektista, joka etenee ja muuttuu aina esille tulevien tilanteiden mukaan. Keuruun kaupunki on osaltaan voimakkaasti panostanut Haapamäen infrastruktuurin parantamiseen. Muun muassa vesi- ja viemäriverkoston runkolinjat on uusittu vuosina 2002—2003 aina Riihon kylälle asti ja Keuruun Sähkö Oy (omistajina Keuruun kaupunki ja Fortum) on uudistanut sähkön runkoverkoston Haapamäellä vuosina 2003—2004. Lisäksi Keuruun kaupunki on sijoittanut yli 4 miljoonaa euroa Haapamäen Höyryveturipuistoon, jonka tehtävä on itse asiassa vaalia kunnallista kansallista höyryveturikulttuuria, jonka kustannuksien ei pitäisi kuulua yksin Keuruun kaupungille, kuten tähän asti on tapahtunut.

Haapamäen kehitysedellytyksien parantamiseksi Keuruun kaupunki on päättänyt kesällä 2004 jatkaa Haapamäen yhteiskoulun lukion ylläpitoa, vaikka sen kustannukset olivat kolminkertaiset oppilasta kohti verraten Keuruun keskustaajamassa toimivan lukion oppilaskustannuksiin. Nyt tiloissa toimii vain yläkoulu, ja hyvät koulutilat odottavat vain uutta runsaampaa käyttöä. Koulurakennus valmistui Haapamäen yhteislyseolle vuonna 1967. Keuruun kaupunki on panostanut tuntuvasti yhteiskunnan rakenteiden vahvistamisen puolesta Haapamäellä, jonka vaikeudet ovat pääasiallisesti aiheutuneet valtion toimenpiteistä. Nyt yhtenä valtion toimena Haapamäen kehittämiseksi olisi myöntää määräraha Haapamäen Uusi Nousu -hankkeelle. Tähän mennessä Haapamäen Uusi -projekti on kehitysvaiheessa, mikä tuloksillaan osoittaa perustelluksi antaa myös jatkotoimille rahoitusta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  30.10.61 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Haapamäen taajaman alueen kehittämiseksi tarkoitetun Uusi Nousu -hankkeen tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​