TALOUSARVIOALOITE  647/2009 vp

TAA 647/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen palkkion maksamiseen suurpetojen kaatajille

Eduskunnalle

Suurpedot ovat muodostuneet todelliseksi ongelmaksi suomalaisella maaseudulla. Ongelmaa eivät tajua taajamissa asuvat ihmiset, joiden asuin- ja elinympäristöstä suurpedot siirretään viranomaisten toimesta välittömästi pois. Ennen tätä kansalaisia varoitetaan suurpetovaarasta. Yhteiskunta pesee vastuuttomasti kätensä siirtäessään taajamista suurpedot niin sanotusti kauas korpiin. Tällöin kuitenkin unohdetaan täysin se, että suomalainen maaseutu on asuttu maaseutu, ihmisten elinkeinojen ja vapaa-ajan sekä virkistyksen ympäristö niin vapaa-ajan asutuksen kuin jokamiehenoikeuden käyttämisenkin merkeissä.

Suurpedot erityisesti harvaan asutulla maaseudulla vaarantavat ihmisten turvallisuutta ja kotieläintalouden harjoittamista. Suurpetoaitausten rakentaminen kotieläinten suojaksi on vain vastuutonta vaaran siirtämistä toisaalle ja valtion verovarojen älytöntä tuhlausta.

Koska suurpedot ovat vakava ja nopeasti paheneva ongelma suomalaisella maaseudulla, on annettava tunnustukset ja rahapalkkiot onnistuneista suurpedon kaadoista metsästäjille. Nämä rahat tulisi vähentää luonnonsuojelujärjestöille osoitetuista varoista, koska suurpetojen metsästys olisi parasta luontoystävällisyyttä sekä luonnon että luonnonystävien kannalta. Luonnon terveyden kannalta ongelmia on vaarana muodostua myös muille eläimille, luonnolle ja välillisesti edelleen ihmisille mm. marjojen ja riistaeläinten kautta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  30.40.42 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää palkkion maksamiseen suurpetojen kaatajille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​