TALOUSARVIOALOITE  648/2009 vp

TAA 648/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Keski-Suomen tiepiirille teiden perusparantamiseen ja päällystämiseen läntisessä ja eteläisessä Keski-Suomessa

Eduskunnalle

Valtion saamat tulot liikenteeltä ovat suuremmat kuin valtion liikenneväyliin käyttämät menot. On kohtuullista, että maaseudun ja haja-asutusalueiden liikenneverkosta pidetään huolta maaseudun asutuksen, vapaa-ajan asutuksen, maan puollon ja maaseudun elinkeinoelämän kannalta. Ilman kunnostusta teiden peruskunto on vaarassa laskea. Määrärahaa tulisi osoittaa tieosuuksien Keuruu—Liesjärvi—Ähtäri, Ruolahti—Pihlajakoski, Ylä-Kintaus—Kintaus sekä Petäjävesi—Korpilahti, Sahrajärvi—Pajupuro, Tankolampi—Pylkäismäki (tie 637), Länkipohja—Kuhmoinen, Kuivasmäki—Sahrajärvi, Jämsä—Mänttä sekä muiden vastaavien tieyhteyksien perusparantamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  31.10.20 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää teiden perusparantamiseen ja päällystämiseen läntisessä ja eteläisessä Keski-Suomessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​