TALOUSARVIOALOITE  649/2009 vp

TAA 649/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tiepiireille teiden perusparantamiseen ja päällystämiseen Keski-Suomessa

Eduskunnalle

Keski-Suomessa on poikkeuksellisen paljon sorateitä ja kunnostusta tarvitsevia maita ja jokaisessa kunnassa myös päällystettyjä teitä, joiden kunnostamiseen tarvitaan kipeästi rahaa. Puutavaran saaminen metsästä ympäri vuoden tehtaille ja sahoille asettaa lisääntyviä haasteita.

Valtion saamat tulot liikenteeltä ovat moninkertaisesti suuremmat kuin valtion liikenneväyliin käyttämät menot. On kohtuullista vaatia kansalaisten yhdenvertaisuuden nimissä, että myös haja-asutusalueiden liikenneverkon rakentamiseen nykyiset vaatimustasot täyttäväksi käytetään riittävästi varoja. Haja-asutusalueilla asuvat joutuvat maksamaan liikkumisestaan muita kansalaisia enemmän, koska välimatkat ovat pitkiä.

Lisämääräraha tulisi osoittaa Keski-Suomen ja lähimaakuntien paikallisia asukkaita ja osin myös valtakunnallista liikennetarvetta palvelevien valta-, kanta-, paikallis- ja maanteiden liikenneturvallisuuden parantamiseen, perusparantamiseen ja päällystämiseen seuraavasti:

1) Petäjävesi—Uurainen-maantien noin 12 kilometrin pituisen tieosuuden perusparantaminen ja päällystäminen. Tie on eräs vilkkaimmin liikennöity sorapäällysteinen tie Keski-Suomessa, ja tiellä on erittäin vilkas raskasajoneuvoliikenne (puutavara- ja turvekuljetukset)

2) Pajupuro (Saarijärvi) — Sahrajärvi (Multia) -maantien perusparantaminen ja päällystäminen

3) Ruolahti—Pihlajakoski-paikallistien 16,4 kilometrin pituisen tieosuuden (Kuhmoinen) perusparantaminen ja päällystäminen

4) Kolkanlahti (Saarijärvi) — Lehtola — Pylkönmäki (Sumiainen) -maantien perusparantaminen ja päällystäminen

5) Tankolampi (Konnevesi) — Pylkiäsmäki (Sumiainen) -maantien perusparantaminen ja päällystäminen

6) kantatien 58 osuuden Keuruu—Multia—Pylkönmäki—Karstula—Kivijärvi—Kinnula—Kärsämä (Viitasaari—Saarijärvi) perusparantaminen ja liikenneturvan parantaminen

7) maantien 651 välin Riihipelto—Kumpu perusparantaminen

8) kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien 24 yhteyteen välille Karklahti—Kissankulma ja Kuhmoisten keskusta — Nuutinrinteen teollisuusalue

9) kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien 23 yhteyteen välille Keuruu—Haapamäki ja Keuruu—Kaleton

10) Kivijärven ja Perhon kuntakeskusten välisen tieyhteyden peruskorjaus

11) Lehtomäen paikallistien 16853 perusparantaminen Karstulan ja Soinin kuntien alueilla

12) valtatien 24 perusparantaminen välillä Kuhmoisten Keskisenkangas — Etelä-Suomen raja

13) maantie Kinnula—Keihärinkoski (Viitasaari)

14) kantatie 68 Jämsä—Mänttä sekä

15) Kuhmoinen—Länkipohja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  31.10.20 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää edellä mainittujen tieosuuksien perusparantamiseen ja päällystämiseen Keski-Suomessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​