TALOUSARVIOALOITE 65/2009 vp

TAA 65/2009 vp - Thomas Blomqvist /r 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lapinjärven kunnostamiseen

Eduskunnalle

Merkittävimpien pintavesien laatu on Itä-Uudellamaalla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta välttävä tai huono. Alueella on yli 30 kunnostustarpeessa olevaa järveä, näistä tärkeimpiä kohteita ovat mm. Askolan Etu- ja Takajärvi, Liljendalin Hopomträsket ja Sävträsket, Myrskylän Valkjärvi sekä Lapinjärven Lapinjärvi. Suurimpana ongelmana järvissä on rehevöityminen ja sen aiheuttamat leväkukinnat ja virkistysarvon heikkeneminen. Tärkeimpänä kunnostusmenetelmänä on käytetty tehokalastusta, joka on todettu tehokkaaksi ja riskittömäksi menetelmäksi. Kunnostuksiin liittyy yleensä vesistön kuormituksen vähentäminen, joka vaikuttaa myös koko vesistöalueen tilaan ja vähentää osaltaan Itämereen kohdistuvaa kuormitusta. Kunnostushankkeet toteutetaan ja rahoitetaan yhteistyössä esimerkiksi kuntien, vesiensuojeluyhdistysten ja osakaskuntien kanssa. Hankkeilla on myönteinen vaikutus myös kylien elinvoimaisuuteen ja matkailuun. Valtio rahoittaa näitä hankkeita ympäristötyömäärärahoista.

Lapinjärven pinnan nostosta on kulunut lähes 20 vuotta. Hyötyvaikutukset eivät ole vastanneet odotuksia, koska kunnostustyö jäi tavallaan kesken rantojen ruoppauksen ja järveen tulevien ravinteiden ehkäisyn osalta. Vähävesistöisellä alueella järven kunnostus on erittäin tärkeää. Kunnostuksesta on tehty yleissuunnitelma. Vuonna 2008 valmistuneen kunnostus- ja käyttösuunnitelman päämääränä on käynnistää laajapohjainen yhteistyö Lapinjärven tulevaisuuden turvaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lapinjärven kunnostamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Thomas Blomqvist /r

​​​​