TALOUSARVIOALOITE  651/2009 vp

TAA 651/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Haapamäen kautta kulkevien ratojen sähköistämisen selvittämiseen

Eduskunnalle

Haapamäeltä ovat liikenteessä radat etelään Orivedelle, itään Jyväskylään ja pohjoiseen Seinäjoelle. Nämä radat on juuri äskettäin peruskunnostettu ja saatettu automaattisen kulunvalvonnan piiriin. Nämä myönteiset seikat mahdollistaisivat nykyistä tuntuvastikin suuremmat liikennemäärät kyseisillä rataosuuksilla osana maamme rataverkkoa. Rataosuus Seinäjoki—Haapamäki—Jyväskylä on osa maamme pisintä poikittaisrataa, ja rataosuus Seinäjoki—Haapamäki—Orivesi on vaihtoehtoinen Pohjanmaan pääradan vanha reitti.

Näiden rataosuuksien sähköistäminen avaisi hyvät mahdollisuudet liikenteen lisäämiselle. Erityisesti ns. poikkirata on selvästi lyhyin yhteys mm. Vaasasta Joensuuhun ja liikennepaikoille radan varrella. Nyt poikittaisen ja lyhimmän radan mahdollisuuksia hyödynnetään liian vähän, koska koko matkaosuutta ei voida hoitaa vielä sähkövedolla. Seurauksena on liikenteen ruuhkautuminen pääradoilla ja niiden kuluminen sekä tietyt ajonopeusrajoitukset. Siksi Haapamäen kautta kulkevat radat tulisi sähköistää tulevaisuudessa ja nyt tämän aloittamiseksi tehdä asiasta selvitykset.

Tämä on erityisen ajankohtaista juuri nyt, kun Pohjanmaan rata tullaan laittamaan huippukuntoon välillä Seinäjoki—Oulu. Tällöin kyseisen radan liikennekapasiteettia voidaan myös lisätä. Jotta liikenne sujuisi mahdollisimman tehokkaasti Seinäjoelta etelään, on otettava huomioon, että rata on jo kahden raideparin rautatie. Raidepareista toinen kulkee vuonna 1971 avattua ratalinjaa Tampere—Parkano—Seinäjoki myöten ja toinen on vanha Pohjanmaan päärata, joka on avattu liikenteelle Tampereelta Haapamäen kautta Vaasaan vuonna 1893. Jo tuolloin rautatie tehtiin pitkiä suoria osuuksia sisältäväksi ja geometriseltä muodoltaan nykyisiä liikennetarpeita vastaavaksi. 1960-luvulla on rataosuus Tampere—Orivesi edelleen rakennettu ja korjattu, ja se on nykyajan liikennetarpeita vastaavassa muodossa ja osa kansainvälistä TEN-rataverkkoa Suomessa. Rataosuus Tampere—Orivesi on myös sähköistetty. Nyt olisi ajankohtaista selvittää Oulu—Seinäjoki-radan kunnostustöiden yhteydessä rataosuuksien Seinäjoki—Haapamäki ja Orivesi—Tampere sähköistäminen toimivaksi raidepariksi Pohjanmaan pääradalle. Samalla rataosuus Seinäjoki—Haapamäki olisi osa Suomen pisintä poikittaisrataa (Vaasa—Haapamäki—Joensuu/Parikkala).

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  31.10.20 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää rataosuuksien Seinäjoki—Haapamäki—Orivesi ja Haapamäki—Jyväskylä sähköistämisen suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​