TALOUSARVIOALOITE  652/2009 vp

TAA 652/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Petäjäveden Kintauden ja Uuraisten välisen maantien peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Kahden Keski-Suomen kunnan eli Petäjäveden ja Uuraisten välisen maantien perusparannus on odottanut toteutumistaan noin 40 vuotta. Ei kuitenkaan aivan koko välillä, sillä Uuraisten kunnan puoli on hiljan peruskorjattu Petäjäveden kunnan rajalle saakka. Petäjäveden kunnan puoleinen kapea sorapintainen tieosuus on edelleen todella ala-arvoisessa kunnossa.

Tieosuudelle, joka on vain hieman yli kymmenen kilometriä pitkä, on Tiehallinnon kertoman mukaan peruskorjaussuunnitelmat valmiina. Korjausinvestoinnille on varattu määrärahatkin useaan kertaan, mutta aina ne on käytetty johonkin toiseen kohteeseen.

Petäjäveden kunta on kasvukeskus Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kyljessä. Rajalla sijaitseva Petäjäveden Kintauden kylä on uudisasutuksen rakentamisen kohteena. Tämän vuoksi myös kunnan kehittämistoimenpiteet kohdistuvat merkittäviltä osin tälle alueelle.

Tästä on konkreettisena osoituksena se, että kunta rakensi omin varoin Kintauden kylälle uuden 120 oppilaan koulun. Tämän lisäksi Kintauden kylälle valmistui syksyllä 2003 120 asuintontin osayleiskaava. Ottaen huomioon, että tien osuus on kahden kuntakeskuksen välinen ja tien vaikutusalueella sijaitsee Petäjäveden Kintauden kasvava kyläyhteisö, on tien peruskorjauksella kiire alueen myönteisen kehityksen kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  31.10.20 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Petäjäveden Kintauden ja Uuraisten välisen maantien perusparantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​