TALOUSARVIOALOITE  653/2009 vp

TAA 653/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Jyväskylä—Vaasa-valtatien (Vt 18) rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—Ähtäri

Eduskunnalle

Jyväskylän—Vaasan valtatiestä (Vt 18) puuttuu väli Ähtäri—Multia. Kyseessä on koko maassa ainoa valtatieverkon puuttuva osuus. Suunnitellulla yhteysvälillä on nyt vain heikkotasoisia, osin päällystämättömiä maanteitä. Valtatiereitti on nyt viitoitettu tilapäisesti vanhoja, mutkittelevia maantieuria Väätäiskylän kautta, eikä se ole kilpailukykyinen reitti Suomen poikittaiskuljetuksille. Alueen kunnat eivät ole voineet hyötyä tärkeän kansainvälisen yhteysvälin Vaasa—Pietari liikenteestä.

Seinäjoen ja Jyväskylän välillä on puutteellisista yhteyksistä johtuen liikennettä merkittävästi vähemmän kuin yleensä vastaavanlaisten maakuntien keskusten välillä. Hanke parantaa huomattavasti Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan välisiä liikenneyhteyksiä ja luo merkittäviä kehittymisedellytyksiä alueen kunnille. Hankkeella on merkitystä kansainväliselle liikenteelle keskisen Skandinavian ja Pietarin välillä.

Rakennustyön kustannusarvio on Tiehallinnon mukaan yhteensä 31 miljoonaa euroa, mistä hankkeeseen kiinteästi liittyvän maantien 621 osuus Keuruu—Liesjärvi on 8,3 miljoonaa euroa. Hankkeen vanhentunut tiesuunnitelma tulee laatia uudelleen, ja sen kustannuksiksi arvioidaan 0,9 miljoonaa euroa. Tiejaksoon liittyvä Multian ohitus on rakennettu osin EU-rahoituksella, ja se on valmistunut jo syksyllä 1999.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 18 rakentamiseen välillä Multia—Ähtäri.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk
  • Tuula Peltonen /sd
  • Anne Kalmari /kesk
  • Matti Kangas /vas
  • Reijo Laitinen /sd
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Susanna Huovinen /sd
  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​