TALOUSARVIOALOITE  658/2009 vp

TAA 658/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lääkäreiden yöpäivystyksen, ambulanssi- ja terveyskeskusten palvelutason turvaamiseen erityisesti Keski-Suomessa

Eduskunnalle

Valtion rahallisten avustusten raju vähentyminen 1990-luvulla on pakottanut kuntia ja kuntayhtymiä etsimään menojen vähennyksiä kaikista mahdollisista kohteista, kuten mm. terveyden- ja sairaanhoidosta. Äärimmäisinä toimenpiteinä on tällä sektorilla jouduttu suunnittelemaan ja toteuttamaan terveyskeskuksissa lääkärien yöpäivystysten lopettamisia ja niiden keskittämisiä suurempiin yksiköihin. Tällöin on yksittäisen terveyskeskuksen osalta kenties voitu saavuttaa laskennallisia menojen vähennyksiä.

Samalla on kuitenkin tapahtunut terveyssektorilla palvelujen huonontumista. Tämä ilmenee sekä pitempinä matkoina yöaikana lääkäripalvelujen luo että terveyskeskusten hoitotason laskuna, jos niistä yöaikaan puuttuu lääkäri. Yhteiskunnalle tulee kuluja pitemmistä matkoista, ja tiettyjä potilaita joudutaan hoitamaan terveyskeskuksen asemesta yhteiskunnalle kalliimmaksi tulevissa keskussairaaloissa. Näin kuntien saamat säästöt menetetään ja palvelutaso heikkenee.

Epäkohta on erityisen huomattava maaseudun ja haja-asutusalueiden kannalta juuri pitkien etäisyyksien vuoksi. Ambulanssipalvelut, jotka käsittävät ensiapupäivystyksen ja sairaankuljetuspalvelut, on välttämätöntä turvata lähipalveluina.

Tämä tarve on korostunut voimakkaasti lääkärien yöpäivystyksen etäännyttyä. Erityisesti sydänkohtausten ja verenkiertohäiriöiden sattuessa on välitön ambulanssipalvelujen saanti ensiarvoisen tärkeää. Jokainen ylimääräinen minuutti voi olla kohtalokas, sama koskee myös useita onnettomuuksia. Usein liikenteessä tulee useita uhreja, jolloin tarvittaisiin usean ambulanssin nopeaa paikalle saantia. Jo nykyinen ambulanssiverkosto on minimirajoilla, ja nykyiset toimivat palvelut eivät kestä ainuttakaan supistusta, vaan pikemminkin lisätarve on ilmeinen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  33.60.31 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää harkinnanvaraisesti jaettavaksi kunnille ja kuntayhtymille Keski-Suomessa lääkäreiden yöpäivystysten, ambulanssi- ja terveyskeskusten palvelutason turvaamiseen myös lähipalveluna.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​