TALOUSARVIOALOITE  659/2009 vp

TAA 659/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorten raittiin ja päihteettömän elämäntavan edistämiseen Keski-Suomessa

Eduskunnalle

Alkoholin ja huumausaineiden käyttö on tällä vuosikymmenellä lisääntynyt suuresti sekä nuorten että aikuisten keskuudessa. Myös päihteiden sekakäyttö on kasvanut merkittävästi. Tämän kielteisen kehityksen pysäyttämiseksi sekä terveen ja raittiin, päihteettömän elämäntavan edistämiseksi tarvitaan entistä monipuolisempaa raittius- ja terveyskasvatusta sekä tällaisen toiminnan riittävää resursointia ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Yhteiskunnassa tarvitaan uudelleen raittiuden ihannetta.

Alkoholin verotuksen merkittävän keventämisen myötä alkoholin kulutus on lisääntynyt merkittävästi ja alkoholin aiheuttamat haitat myös entisestään lisääntyneet. Joten terveellisten elämäntapojen edistäminen tulee entistä tärkeämmäksi. Alkoholi jo sellaisenaan on solumyrkky ja terveydelle vaarallinen. Alkoholi on merkittävä väkivaltarikosten ja liikenneonnettomuuksien aiheuttaja, joten kaikki voitava alkoholinkäytön alentamiseksi on tehtävä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  33.60.31 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää nuorille suunnattuun kampanjaan sekä eri järjestöjen toimintaan raittiin ja päihteettömän elämäntavan edistämiseksi erityisesti Keski-Suomessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​