TALOUSARVIOALOITE 66/2009 vp

TAA 66/2009 vp - Thomas Blomqvist /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen Ruotsinpyhtään ruukkialueen rakennusten kunnostamiseen

Eduskunnalle

Ruotsinpyhtään ruukki on yksi valtakunnallisesti merkittävistä ympäristöministeriön ja Museoviraston selvitykseen (Rakennettu kulttuuriympäristö vuonna 1993) sisältyvistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä, joita koskevat valtioneuvoston vuonna 2000 vahvistamat valtakunnalliset alueiden käyttösuunnitelmat.

Ruotsinpyhtään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ruukkialueen säilyttämiseksi on tehty pitkään työtä, ja rakennuksia on vähitellen kunnostettu 1980-luvun alusta lähtien. Eri toimenpitein rakennukset ja alueet on pääosin pystytty säilyttämään. Kuitenkin vanhoja tuotanto- ja maatalousrakennuksia pitäisi vielä peruskorjata ja kunnostaa yritystiloiksi. Ruotsinpyhtään kunta on yhdessä Ahlström Oy:n, Museoviraston, ympäristöministeriön, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan TE-keskuksen kanssa laatinut aluetta ja alueen rakennusten kunnostamista koskevat suunnitelmat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.20.64 lisäyksenä 400 000 euroa Ruotsinpyhtään ruukin saharakennuksen kunnostamisen jatkamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Thomas Blomqvist /r

​​​​