TALOUSARVIOALOITE 661/2009 vp

TAA 661/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Puoluetukeen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Hallituksen esittämä puoluetuen korotus on ristiriidassa sen yleisen linjan kanssa, jota noudatetaan esimerkiksi työttömien, lapsiperheiden ja opiskelijoiden saamissa tulonsiirroissa. Sosiaalisten etuuksien ja tulonsiirtojen osalta on noudatettu korostetusti säästölinjaa ja tiukkoja taloudellisia raameja. Puolueiden tehtävänä ei ole näyttää huonoa esimerkkiä taloudenpidossa. Puolueiden tulisi suunnitella menonsa tulojen mukaisesti eikä mitoittaa toimintaansa hillittömästi kasvavien menojen mukaisesti puoluetuen korotusautomaattiin luottaen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2010 talousarvion momentilta  23.20.50 2 000 000 euroa puoluetukeen ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​