TALOUSARVIOALOITE 662/2009 vp

TAA 662/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen köyhyyden torjuntaan Suomessa

Eduskunnalle

Suomi on pitkään ollut suuren kehitysapusumman antajana eri kehitysmaille. Samaan aikaan suomalaisten köyhyys ja tarve elinympäristönsä kehittämiseen niin taloudellisessa, infrastruktuurisessa kuin sosiaalisessa mielessä on lisääntynyt.

Jo 700 000 suomalaista elää köyhyydessä. Tämä on häpeäksi Suomen valtiolle. Erityisen huolestuttavana pidämme köyhyydessä elävien lastemme määrää. Pitkään jatkuessaan köyhyyden on todettu johtavan eristäytymiseen yhteiskunnasta. Näin ollen riski yhteiskunnallisen levottomuuden lisääntymiseen Suomessa samaan tapaan kuin monissa poliittisesti epävakaissa kehitysmaissa, joita Suomi tukee, on todellinen.

Me allekirjoittaneet pidämme välttämättömänä, että Suomen hallitus osoittaa välittävänsä myös kotimaisen köyhyyden ja sen sivuvaikutusten torjunnasta ja käyttää kehitysapua myös suomalaisten hyväksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 150 000 000 euroa 700 000 suomalaisen köyhän syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä toimeentulon ja elinympäristön kehittämisen tukemiseen ja vähentää vastaavasti momentilta  24.30.66 varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta 150 000 000 euroa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​