TALOUSARVIOALOITE 663/2009 vp

TAA 663/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kunnille vanhusten laitoshoidon parantamiseen

Eduskunnalle

Laitoshoidossa olevien vanhusten tilanne on monissa kunnissa huolestuttava. Alimitoitetut henkilöstöresurssit ja kuntien alituinen rahanpuute ovat johtaneet moniin lääninhallituksille osoitettuihin valituksiin vanhusten suorastaan epäinhimillisestä kohtelusta. Sänkyyn sitomiset, vaippoihin kääriminen ja jopa viikon mittaiset ajanjaksot ilman kunnon peseytymistä ovat liikaa ja rassaavat niin vanhainkotien asukkaita kuin henkilökuntaakin.

Yksikin tällainen tapaus on liikaa. Valtiovallan vastuulla on huolehtia siitä, että vanhukset, maamme kunniakansalaiset ja jälleenrakentajat, saavat elämänsä viime vuosiksi mahdollisimman hyvää hoitoa riippumatta fyysisestä tai henkisestä terveydestään. Tähän velvoittavat jo pelkästään lä-himmäisenrakkaus ja yhteiskunnalliset perinteet, "kaveria ei jätetä" -henki.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa kunnille vanhusten laitoshoidon parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​