TALOUSARVIOALOITE 664/2009 vp

TAA 664/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoidon tuen lisäämiseen

Eduskunnalle

Yhteiskunnan tuki omaistaan kotona hoitaville omaishoitajille on mitätön, jos sen määrää verrataan niihin mittaviin säästöihin, joita sen ansiosta koituu niin valtiolle kuin kunnillekin. Tätä hoitomuotoa tulisi arvostaa enemmän ei vain juhlapuheissa, vaan myös käytännön tasolla niin, että hoitajien saama korvaus olisi kohtuullinen työn rasittavuuteen ja sitovuuteen nähden ja että tarvittavat lomat voitaisiin häiriöttä pitää. Myös joidenkin kuntien harjoittama tapa lomauttaa omaishoitajat vuoden lopussa rahapulaan vedoten on törkeä ja sotii kaikkia inhimillisyys- ja taloudellisuuskäsityksiä vastaan. Tämän takia omaishoitajille osoitettuja varoja tulee lisätä talousarvioon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​