TALOUSARVIOALOITE 666/2009 vp

TAA 666/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Lain mukaisesti valtion talousarviossa on varattava Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle määräraha. Folktingetin tehtävänä on edistää Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja toimia tämän väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi sekä ruotsin kielen aseman edistämiseksi. Ensi vuoden talousarvioesityksessä tähän tarkoitukseen on varattu 475 000 euroa, kuten kuluvan ja edellisen vuoden esityksissäkin. Vähempikin riittäisi. Valtion tuottavuusohjelman henki ja yleinen taloustilanne vaativat vähennyksiä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2010 talousarvion momentilta  29.01.50 75 000 euroa Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​