TALOUSARVIOALOITE 668/2009 vp

TAA 668/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen karjalankielisten kielipezien aloittamiseen viidellä paikkakunnalla

Eduskunnalle

Karjalan kieli on yksi Suomessa puhutuista kotoperäisistä kielistä. Kielestä on tullut erittäin uhanalainen, vaikka Suomen valtio on sitoutunut toimiin karjalan kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi kansainvälisten sopimusten myötä.

Oleellinen osa minkä tahansa kielen ja kulttuurin säilyttämistä on kielipesätoiminta. Karjalankieliset yhteisöt ovat valmiita aloittamaan ainakin viidellä paikkakunnalla kielipesätoiminnan karjalan kielellä.

Toiminta näissä kielipezissä on suunniteltu alkavaksi ensin perhepäivähoitopaikkoina, laajeten myöhemmin omiksi päiväkodeiksi. Useimmissa tapauksissa toiminta jouduttaisiin käynnistämään Kelan yksityisen hoidon tuella ja vasta myöhemmin kunnat ovat valmiita ostopalveluperiaatteella toimivaan päiväkotiin, ellei muuta avustusta saada. Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut Karjalan kielen seuralle, että ministeriö ei avusta seuraa kielipezien perustamisessa. Tarvittava summa toiminnan aloittamiseen on 50 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa Karjalan kielen seuralle karjalankielisten kielipezien toiminnan aloittamiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että avustusta saa käyttää kielipezien varustamiseen ja käynnistämisjakson palkkakuluihin sekä käyttömenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​