TALOUSARVIOALOITE 670/2009 vp

TAA 670/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Raatteen tien Raatteenportin ympäristön ja Purasjoen taistelulinjan kunnostamiseen Suomussalmella

Eduskunnalle

Suomussalmella sijaitsee Suomen sotahistorian yksi merkittävimmistä sotahistoriallisista kohteista eli Raatteen tien Purasjoen taistelulinja. Kyseisellä linjalla on nykyisin 190 metriä ampumahautaa, neljä korsua ja kolme konekivääripesäkettä, joihin Museovirasto on vuonna 1994 tehnyt entisöinti- ja korjaustöitä. Kainuun Prikaati on rakentanut 1980-luvulla alueelle erillisen ampumahauta- ja korsurakennelman.

Edellä mainitut rakenteet ovat jo osaksi sortuneet tai sortumaisillaan. Taistelulinjan puurakenteet ovat lahoamistilassa. Raatteenportin ympäristössä olevan poluston pitkospuut 500 metrin matkalta ovat pikaisen uusimisen tarpeessa. Tämän kaiken korjaamiselle on suuri tarve, sillä kohteen vuosittaiset kävijämäärät ovat suuret. Raatteen tie on maailmankuulu suomalaisen sotahistorian turistikohde, jota tullaan katsomaan ulkomailta asti, ja on häpeällistä, että maksaville turisteille on tarjolla lähinnä ajan hampaan syömiä rakennelmia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.50 lisäyksenä 100 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Suomussalmella sijaitsevan Raatteen tien Raatteenportin ympäristön ja Purasjoen taistelulinjan kunnostuksesta syntyvien työ- ja hankintakustannuksien kattamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​