TALOUSARVIOALOITE 671/2009 vp

TAA 671/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Utajärven urheilukentän perusparannukseen

Eduskunnalle

Utajärven kunnassa sijaitseva urheilukenttä on kunnostuksen tarpeessa. Urheilukentän merkitys lähialueen urheilijoille ja liikuntakasvatukselle on merkittävä, koska se on osa Utajärven kuntaan syntynyttä urheiluharrastuskeskittymää. Urheilukentän välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös nuoriso- ja liikuntatalo sekä jäähalli. Kentän huono kunto rajoittaa vakavasti liikunnan harjoittamista urheilukentällä. Täysipainoista kilpailutoimintaa ei ole voitu kentällä enää harjoittaa.

Utajärven kunta on myös uudistamassa peruskoulurakennettaan yhtenäiskoulujärjestelmäksi siten, että urheilukentän välittömään läheisyyteen siirtyvät ala-asteen toiminnot jo olemassa olevan yläasteen yhteyteen. Tämä tulee entisestään lisäämään urheilukentän käyttöä sekä merkitystä, ja tarve kentän kunnostukselle on suurempi kuin koskaan.

Kunnostamalla urheilukenttä parannetaan kentän käyttömahdollisuuksia kesäisin erilaisten yleisurheilulajien harrastajille, ja talvisin kentällä voidaan järjestää viereen syntyvän yhtenäiskoulun oppilaille esim. välituntihiihtoa. Tällä kaikella on myönteinen vaikutus Utajärven kunnan ja sen lähiseutujen kuntalaisten harrastusmahdollisuuksiin ja kansanterveyteen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.50 lisäyksenä 521 500 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan Utajärven urheilukentän perusparannukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​