TALOUSARVIOALOITE 672/2009 vp

TAA 672/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtakunnallisten nuorisokeskusten toiminnan ja investointien tukemiseen

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2010 talousarvioesityksessä on momentissa 29.91.50 arvioitu valtakunnallisten nuorisokeskusten rahantarpeeksi 5 350 000 euroa. Valtakunnallisten nuorisokeskusten saama määräraha jakautuu toiminta-avustuksiin ja investointitukiin. Nuorisolain mukaisesta toiminnasta keskuksille aiheutuvat kulut ovat vuonna 2009 noin 8 000 000 euroa.

Suomessa toimii tällä hetkellä 10 valtakunnallista nuorisokeskusta, joissa on vuosittain yli 200 000 nuorisokäyttöpäivää. Käyttöpäivien määrä ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat olleet viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Kuitenkaan valtion myöntämän tuen määrässä ei voida sanoa tapahtuneen vastaavanlaista kehitystä. Valtion myöntämän tuen määrän tulisikin olla sidottu todellisten kustannusten nousuun ja nuorisokäyttömääriin.

Valtakunnalliset nuorisokeskukset tekevät työtään nuorisolain ja asetusten puitteissa. Nuorisokeskukset ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa esimerkiksi valtakunnallisiin liikunnan koulutuskeskuksiin, vaikka molempien keskusten velvoitteet ja tavoitteet ovat samanlaiset. Käytännössä nuorisokeskusten kustannuksista vain 35 prosenttia katetaan valtionavustuksilla, kun liikunnan koulutuskeskusten menoista puolestaan katetaan noin 60 prosenttia. Liikunnan koulutuskeskusten avustus myös määräytyy vapaan sivistystyön lain mukaan suhteessa käyttöön ja kustannuksiin. Tässä on selkeä ristiriita.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.91.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​