TALOUSARVIOALOITE 680/2009 vp

TAA 680/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Keski-Suomen tiepiirille maantien 637 peruskorjauksen aloittamiseen välillä Tankolampi—Sumiainen

Eduskunnalle

Talousarvion perusteluissa vuodelle 2005 todettiin määrärahojen riittämättömyys mm. routavaurioista kärsivien tieosien vähentämiseen. Haitoista kärsivät etenkin ne kunnat, jotka eivät ole valtateiden välittömässä läheisyydessä.

"Vihreänä väylänä" tunnettu maantie 637 johtaa Jyväskylästä Laukaan ja Sumiaisten kautta Konginkankaalle, missä se yhtyy valtatiehen 4.

Tiestä on ollut rakentamatta suhteellisen lyhyt n. 11 kilometrin osuus Tankolammelta Sumiaisiin. Tämä erityisen mutkainen osuus vaatii vuotuista routavaurioiden korjausta. Tieosuuden peruskorjaus on kokonaiskustannuksiltaan jatkuvaa korjaamista edullisempaa.

Osuudella on huomattava merkitys Sumiaisten seudulle, koska seutukunnan teollisuusrakentaminen painottuu lähitulevaisuudessa Hirvaskankaan alueelle valtatien 4 läheisyyteen. Pääkulkuväylä Sumiaisista Hirvaskankaalle kulkee maantien 637 ja kantatien 69 kautta.

Tie on erityisesti matkailijoille sopiva vaihtoehtoinen reitti Jyväskylästä pohjoiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa maantien 637 peruskorjaamisen aloittamiseen välillä Tankolampi—Sumiainen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​