TALOUSARVIOALOITE 681/2009 vp

TAA 681/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Varpaisjärven Jonsantien peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Varpaisjärven kunnassa Pohjois-Savossa sijaitseva sorapintainen Jonsantie on pikaisen peruskorjauksen tarpeessa. Tie on paikallinen yhdystie Rautavaarantiehen, tienumeroon 582 yhtyen kahdesta eri kohtaa ja sen varrella sijaitsee runsaasti asutusta ja elinkeinotoimintaa.

Tiehen tehdään jatkuvasti kosmeettisia kuoppien täyttöä ja lanausta Tiehallinnon toimesta korjattaessa kelirikon ja runsaan liikennöinnin jälkiä. Nämä ovat kuitenkin täysin riittämättömiä toimenpiteitä, kun tie vaatisi käytännössä peruskorjausta. Jonsantien pituus on 10 kilometriä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Varpaisjärven Jonsantien peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​