TALOUSARVIOALOITE 682/2009 vp

TAA 682/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Rautavaaran kunnan Alakeyrittyn tien peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Rautavaaran kunnassa Pohjois-Savossa sijaitsee Alakeyrittyn tie (Rannankyläntie), tienumero 16473. Tien varrella on maatiloja sekä runsaasti asutusta, josta johtuen tiellä on paljon liikennettä. Tietä käytetään myös merkittävässä määrin puuhuoltoon. Tie on sorapäällysteinen ja koska se on vilkkaasti liikennöity kauttakulkutie, sen kunto heikkenee riittämättömän huollon takia nopeasti. Tiehen tulisikin tehdä pikainen peruskorjaus. Tien pituus on 12 kilometriä ja kustannusarvio 1 100 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 100 000 euroa Alakeyrittyn tien perusparannukseen Rautavaaran kunnassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​