TALOUSARVIOALOITE 687/2009 vp

TAA 687/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon

Eduskunnalle

Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2010 esitetään yksityisteille 23 000 000 euron määrärahaa. Metsäteollisuutemme kriisi on osoittanut osaltaan metsäautoteidemme kunnon merkityksen koko maan ja paikallisen tason hyvinvoinnille. Nämä alempiasteiset tiet palvelevat paitsi paikallista asujaimistoa, myös liike-elämää ja virkistyskäyttöä.

Me allekirjoittaneet katsomme, että momentissa 31.10.50 tarkoitettuun määrärahaan on syytä tehdä 4 000 000 euron korotus. Näin toimien yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon rahoitus ei kärsi metsäautoteiden ollessa mukana yksityisteiden rahoitusmomentissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa yksityisteiden sekä metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​