TALOUSARVIOALOITE 688/2009 vp

TAA 688/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Geologian tutkimuskeskukselle

Eduskunnalle

Turve on kotimainen energialähde, jonka käytölle kiristyvät ympäristönsuojelunormit asettavat aikaisempaa suurempia vaatimuksia mm. käyttöön otettavien soiden osalta. Mitä kattavammat tiedot turvevaroista on olemassa, sitä paremmin polttoturvetuotanto voidaan ohjata ojitetuille tuotantokelpoisille soille, jolloin ympäristöhaitat vähenisivät. Huoltovarmuuden kannalta käytettävissä olevista polttoturvereserveistä tulisi olla nykyistä parempi kokonaiskäsitys.

Pohjois-Savossa vain puolet turvevaroista on tutkittu. Kuopion energian Kumpusaaren turvevoimalan rakentaminen pitää polttoturpeen tarpeen suurin piirtein nykytasolla. Kattavammat tiedot maakunnan turvevaroista mahdollistaisivat paremman maakunnallisen turveomavaraisuuden, jolloin kuljetusetäisyydet ja -kustannukset säilyisivät kohtuullisina.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.20.01 lisäyksenä 600 000 euroa Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenoihin käytettäväksi erityisesti turvetutkimukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Erkki Virtanen /vas
  • Markku Rossi /kesk
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Elsi Katainen /kesk
  • Hannakaisa Heikkinen /kesk

​​​​