TALOUSARVIOALOITE 690/2009 vp

TAA 690/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtionapuun sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan

Eduskunnalle

Yhä useammin yhteiskunnassamme, ainakin juhlapuheissa, korostetaan sosiaalista kanssakäymistä, yhdessä oloa lähimmäisten kanssa ja yhteisöllisyyttä sekä vastuun ottamista lähimmäisistä. Sotainvalidien puolisot, jos ketkä, tietävät varsin hyvin, mitä tällainen vastuun ottaminen ja lähimmäisen tuki ja turva tarkoittavat. Kuitenkaan tälle heidän tärkeälle roolilleen ja tuelleen ei tunnuta antavan vuoden 2009 talousarvioesityksessä sellaista arvoa, joka heille mielestämme sotainvalidien puolisoina kuuluisi. Sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan on varattuna selvästi liian vähän määrärahoja ja sen seurauksena jäävät sotainvalidien puolisoista monet vaille kuntoutusta. Myös kuntoutustoiminnan kustannukset ovat kiihtyvän inflaation seurauksena nousseet jonkin verran, mutta edes tämän suhteen ei ole tarkistuksia ylöspäin tehty.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.53 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtionapuun sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​