TALOUSARVIOALOITE 691/2009 vp

TAA 691/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ruotsissa asuvien rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan

Eduskunnalle

Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä Ruotsiin muutti satojatuhansia suomalaisia. Joukossa oli myös runsaasti sodan käyneitä, nyt jo ikääntyneitä veteraaneja. Heidän Suomessa asuvat aseveljensä ja -sisarensa saavat periaatteessa kuntoutuspalveluita, mutta Ruotsissa asuvien kohdalla kuntoutuspalveluiden saatavuus on ollut täysin riittämätöntä tarpeeseen nähden.

Suomen valtion tulee tukea myös Ruotsissa asuvien suomalaisten sotaveteraanien kuntoutusta, aivan kuten he asuisivat edelleen Suomessa. Tähän ei velvoita pelkästään sodanjälkeisten sukupolvien kiitollisuudenvelka itsenäisen ja vapaan Suomen puolustamisesta, vaan myös yhteiskunnassamme vallitseva yleinen ilmapiiri veteraanien tekemän työn arvostamisesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.56 lisäyksenä 500 000 euroa Ruotsissa asuvien sotaveteraanien kuntoutustoimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​