TALOUSARVIOALOITE 692/2009 vp

TAA 692/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien avustajatoimintaan

Eduskunnalle

Rintamaveteraanien ikääntyessä avustajapalveluiden kysyntä on kasvussa. Yhä useampi sotaveteraani tarvitsee apua pärjätäkseen kotonaan tai päästäkseen käymään ruokakaupassa, kuntoutuslaitoksissa tai tapaamisissa.

Sotaveteraanit itse haluaisivat elää mahdollisimman itsenäistä elämää, mutta koska avustajien määrä on liian alhainen, ei kaikille riitä tukea kotona asumiseen. Veteraanien jaksamista ja virikkeellistä elämää voidaan tukea edullisimmin panostamalla niin vapaaehtoisten kuin palkallistenkin avustajien käytöstä syntyviin matka- ja palkkakustannuksiin. Tämä on edullisempaa kuin kallis laitoshoito, joka ei välttämättä edistä ja ylläpidä kunniakansalaistemme henkistä ja fyysistä kuntoa siinä määrin kuin avustajan käytön yhteydessä tapahtuu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.56 lisäyksenä 700 000 euroa rintamaveteraanien avustajatoimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​