TALOUSARVIOALOITE 695/2009 vp

TAA 695/2009 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotaorpojen vertaistukitoimintaan

Eduskunnalle

Sotien seurauksena maahamme syntyi sotaorpojen suuri ryhmä. Sotaorvot ovat olleet koko sotienjälkeisen Suomen historian ajan eräänlaisia väliinputoajia, sillä heidän oikeutensa saada kuntoutusta tai muuta erityishuomiota sotaveteraanien tapaan on ollut olematonta.

Sotaorvot ovat itse pyrkineet järjestämään viime vuosikymmeninä itselleen vertaisseuraa ja erilaista toimintaa. Sotaorpojen ikääntyessä matkustaminen ja liikkuminen ovat monille orvoille tulleet vaikeiksi. Tämän vuoksi olisi tärkeää tukea sotaorpojen vertaistukitoimintaa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi mahdollistamalla mm. matkakustannusten korvaaminen ja erityispalveluiden, kuten avustajan, käyttö niitä tarvitseville.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan avustuksiin suomalaisten sotaorpojen vertaistukitoimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​