TALOUSARVIOALOITE 696/2009 vp

TAA 696/2009 vp - Kirsi Ojansuu /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeen linnan korjaustöihin

Eduskunnalle

Suomen keskiaikaisten linnojen korjaus ja kunnossapito siirtyi rakennushallitukselta Museovirastolle vuonna 1995. Siirron yhteydessä riittäviä resursseja ei kuitenkaan siirretty Museovirastolle. Vuoden 2009 talousarviossa Olavinlinnalle, Hämeen linnalle ja Tamminiemelle oli varattu korjausrahaa yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Näillä rahoilla on korjattu Olavinlinnan muureja, Olavinlinnan sisätiloja oopperajuhlien käyttöön, aloitettu Tamminiemen korjaussuunnittelu sekä korjattu Hämeen linnassa maavalleja.

Talousarviossa linnojen korjaukseen varatut rahat ovat nyt lopuillaan ja Hämeen linnassa on edelleenkin korjaamatta vallihaudan sortumat, Tykkitornin kosteusongelma estää Tykkitornin käyttämisen yleisötilaisuuksissa ja alueen opastaulujen yhtenäistäminen Linnanniemen alueen muiden museoiden kanssa on kesken. Hämeen linnan ja Linnanniemen alueen saavutettavuuden parantaminen sekä alueen kokonaissuunnitelman tekeminen on kesken. Hämeen linnan maavallien korjaustyö aloitettiin Vanajaveden rannan puoleisilta pahiten sortuneilta osin ja vain noin 10 metriä maavallia on saatu korjattua. Päälinnan ja kehämuurirakennuksien kattojen kunto on sellainen, että mikäli korjausta ja maalausta joudutaan vielä vähän aikaa lykkäämään, aiheuttavat kosteusongelmat ullakoille ja muureille samanlaisia ongelmia kuin Olavinlinnassa, missä niitä on nyt korjattu.

Suomen keskiaikaisten linnojen, esim. Hämeen linnan, kunnon heikkeneminen niiden arvolle sopimattomaan tilaan on saatava pysäytettyä. Pidemmällä aikavälillä toteutettaville kunnostustöille on voitava varata resursseja. Mikäli välttämättömiä korjaustöitä ei saada tehtyä ajoissa, tulevat myöhemmin toteutettavat kunnostustyöt yhä kalliimmiksi. Suomen keskiaikaiset linnat ovat kansallisomaisuutta ja niiden tulee olla kansalaiskäytössä. Keskiaikaisilla linnoilla on myös kansainvälisesti huomattava merkitys.

Tämä aloite on tehty yhteistyönä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.75 lisäyksenä 600 000 euroa Hämeen linnan korjaustöihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Matti Kauppila /vas

​​​​