TALOUSARVIOALOITE 697/2009 vp

TAA 697/2009 vp - Kirsi Ojansuu /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ratayhteyden Helsinki—Forssa—Pori suunnitteluun

Eduskunnalle

Suorat kuljetusyhteydet Länsi-rannikolta Porin suunnasta Helsinkiin ja Vuosaaren saatamaan ovat autoliikenteen varassa. Porin ja Forssan kaupunkiseuduilta puuttuvat suorat ja nopeat ratayhteydet pääkaupunkiseudulle. Raideyhteyden merkitys kaupunkiseutujen kehittymiselle korostuu tulevaisuudessa entisestään ja raideyhteys loisi vankkaa ja turvallista perustaa myönteiselle seutujen kehittämiselle. Raideyhteyksien kehittäminen on kestävää ja ilmastopoliittisesti oikeaa varautumista tulevaisuuteen. Pori—Forssa—pääkaupunkiseutu-kuljetuskäytävän liikennejärjestelmän kehittäminen tukee tasapainoista alue- ja yhdyskuntarakennetta. Raideyhteys on välttämätön osa toimivaa tulevaisuuden kuljetuskäytävää.

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa ratayhteyden Helsinki—Forssa—Pori suunnittelun käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Heinonen /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Matti Kauppila /vas

​​​​