TALOUSARVIOALOITE 699/2009 vp

TAA 699/2009 vp - Reijo Paajanen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tullilaitoksen henkilöstö- ja toimitilaresurssien ylläpitämiseen

Eduskunnalle

Valtion tuottavuusohjelma käynnistettiin tullilaitoksessa keväällä 2009. Tämän seurauksena osa tullin kasvaneeseen valvontatarpeeseen rekrytoiduista määräaikaisista virkasuhteista joudutaan lopettamaan ja vakituisia työntekijöitä lomauttamaan. Tullin ja erityisesti rajanylityspisteiden työntekijätarve ei kuitenkaan ole vähentynyt, joten henkilöstövähennykset perustuvat puhtaasti rahan puutteeseen. Henkilöstövähennykset vaikeuttavat tullin normaalia toimintaa ja vaarantavat sen tehtävät.

Venäjän talouden elpyminen näkyy jo uudelleen vilkastuneena rekkaliikenteenä itärajalla. Samalla venäläisten ostosmatkailijoiden määrät ovat kasvussa. Suunnitteilla olevat uudet nopeat junayhteydet tulevat lisäämään matkustajamääriä entisestään. Myös tullin toimitilamenot ovat kasvaneet, mutta niihin ei ole kohdistettu indeksikorotuksia. Nämä näkökohdat huomioon ottaen tullilaitokselle osoitetut määrärahat ovat riittämättömät.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.10.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa tullin henkilöstö- ja toimitilaresurssien ylläpitämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Paajanen /kok

​​​​