TALOUSARVIOALOITE 7/2009 vp

TAA 7/2009 vp - Esko Ahonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Tuuri—Peränne-tieosuuden peruskorjaukseen Töysässä

Eduskunnalle

Tie 17193 välillä Tuuri—Peränne on huonokuntoinen. Tie on tärkeä ostosmatkailulle Tuurin kauppakeskukseen. Samoin tiellä on suuri merkitys energiataloudelle, sillä sen kautta kuljetetaan noin 150 000—200—000 kuutiota turvetta vuodessa. Tämä kuljetettava määrä vastaa noin 1 500—2 000 ajoneuvoyhdistelmää vuodessa. Lisäksi tien varrella on huomattavat metsävarat metsäyhtiöillä ja yksityisillä maanomistajilla. Elinkeinoelämän ja kylien elävyyden kannalta tie 17193 välillä Tuuri—Peränne vaatii peruskorjausta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa tien 17193 peruskorjaukseen välillä Tuuri—Peränne.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Ahonen /kesk
  • Paula Sihto /kesk

​​​​