TALOUSARVIOALOITE 700/2009 vp

TAA 700/2009 vp - Reijo Paajanen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 13 turvallisuuden parantamiseen ja korjaustyön käynnistämiseen tieosuudella Lappeenranta—Savitaipale

Eduskunnalle

Etelä-Karjalassa raskaan liikenteen määrä on noussut huomattavasti viime vuosien aikana. Kasvu on ollut muuta maata erittäin paljon voimakkaampaa. Liikennemäärät ovat kasvaneet erityisesti satamista suuntautuvilla maantieosuuksilla. Lappeenranta—Savitaipale-tieosuus on huonokuntoinen ja kunnoltaan liikennemääriin nähden riittämätön. Liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi kyseisen osuuden korjaus- ja parannustöiden aloittamiseen tulisi lisätä rahoitusta vuoden 2010 talousarviossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 13 rakentamissuunnittelun aloittamiseen tieosuudella Lappeenranta—Savitaipale.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Paajanen /kok

​​​​