TALOUSARVIOALOITE 702/2009 vp

TAA 702/2009 vp - Reijo Paajanen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 6 korjaus- ja perusparannustyöhön tieosuudella Lappeenranta—Taavetti

Eduskunnalle

Etelä-Karjalassa raskaan liikenteen määrä on noussut huomattavasti viime vuosien aikana. Kasvu on ollut muuta maata erittäin paljon suurempaa. Tieosuuden raskaan liikenteen onnettomuustiheys on yli kaksinkertainen muun maan keskiarvoon verrattuna, joten Tiehallinto on todennut tieosuuden hyvin vaaralliseksi. Liikennemäärät ovat kasvaneet erityisesti satamista suuntautuvilla maantieosuuksilla. Lappeenranta—Taavetti-tieosuus on Kaakkois-Suomen tärkeimpiä paperiteollisuustuotteiden ja ulkomaankaupan kuljetusreittejä Suomenlahden satamiin. Liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi kyseisen osuuden korjaus- ja perusparannustöiden aloittamiseen tulisi lisätä rahoitusta vuoden 2010 talousarviossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 60 000 000 euroa valtatien 6 korjaus- ja perusparannustyöhön tieosuudella Lappeenranta—Taavetti.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Paajanen /kok

​​​​