TALOUSARVIOALOITE 703/2009 vp

TAA 703/2009 vp - Reijo Paajanen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pien-Saimaan vesistöalueen kunnostustyöhön

Eduskunnalle

Pien-Saimaan vesistö on vuosikymmenien ajan rehevöitynyt valuma-alueen jätevesihaittojen myötä. Syksyllä ja talvella 2008/2009 esiintynyt erittäin voimakas leväkukinta osoittaa vesialueen kunnostamisen ja suojelun akuutin tarpeen. Leväkukinta uhkaa myös Lappeenrannan kaupungin vesihuoltoa, sillä kaupungin raakavesi tekopohjavesialtaisiin otetaan kukinta-alueelta. Pien-Saimaata kuormittavat maatalous, metsäteollisuus, turvetuotanto, vapaa-ajan asutus ja hulevedet. Talousarviossa vuodelle 2010 tulee osoittaa rahoitus, jolla käynnistetään mahdollisimman nopeasti Pien-Saimaan vesistön kuormitusta vähentävät kunnostustyöt.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa Pien-Saimaan kunnostustyöhön.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Paajanen /kok

​​​​